Een voorziening voor de benutting van regenwater dimensioneert u qua reguliere werking op een percentage van de dekking van de waterbehoefte. U houdt rekening met overbelasting van de voorziening als dat de berging vol raakt. Deze pagina richt zich op de reguliere werking. Afvoeren regenwater en (Reken)voorbeelden behandelen het dimensioneren van overloopvoorzieningen.

Vuistregels

Vuistregel 1 geldt als er voldoende regenwater kan worden opgevangen. Dit betekent dat het aangesloten afvoerend oppervlak voldoende groot is. Een reservoirvolume van meer dan 20 * Qd leidt maar tot een kleine verbetering van het rendement.

Vuistregel 2 gaat op als op voorhand vaststaat dat het aanbod van regenwater onvoldoende is om de vraag volledig te dekken. Vooral de grootte van het aangesloten dakoppervlak in relatie tot de omvang van de vraag bepaalt dat. Het doel is dan om zoveel mogelijke regenwater op te vangen.

Tabel
De onderstaande tabel geeft een overzicht van het dekkingspercentage van de waterafname per dag bij het gebruik van hemelwater met een benuttingsvoorziening. Per tabel is dat afhankelijk van de inhoud van het reservoir, het totale waterbehoefte per dag en het (dak)oppervlak dat is aangesloten op de installatie.

Tabel A Dekkingpercentage van de waterbehoefte per dag, afhankelijk van afvoerend oppervlak en inhoud voorziening. Bron SEV, voorheen de Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting

Het functioneren van een benuttingsvoorziening kunt u ook berekenen met de tabellen in Tabellen bergen, afvoeren en overlopen zonder inloopmodel. Een voorbeeld hiervan is uitgewerkt in (Reken)voorbeelden.

Werkwijze:
Voor het bepalen van de werking van een benuttingsvoorziening werkt u samengevat als volgt:

  1. Bepalen van het afvoerend oppervlak op de voorziening;
  2. Berekenen van de effectieve berging onder het overloopniveau van de voorziening;
  3. Berekenen van de ledigingscapaciteit als functie van de gemiddelde waterafname per dag;
  4. Aflezen van functioneren van de voorziening (waterbalans) uit de tabellen in de bijlagen;
  5. Berekenen effectieve gemiddelde waterafname per jaar via de gemiddelde jaarlijkse afvoer via de voorziening;
  6. Berekenen gewenste waterafname per jaar;
  7. Berekenen dekking van de waterbehoefte = effectieve waterafname/ gewenste waterafname.

 

Rekenmodel
Het functioneren van een benuttingsvoorziening kunt u ook berekenen met een rekenmodel en een neerslagreeks. Daarbij is het mogelijk om nuances in de werking van voorziening toe te voegen. Denk aan het specifieke verloop van het watergebruik in de tijd, het bijvullen van de voorziening in droge perioden en eventuele aanpassingen in het inloopmodel (bijvoorbeeld meer verdamping van neerslag). Het elementaire model bestaat uit een overloopvoorziening en een reservoir met een afvoer die het verloop van het watergebruik gedurende de dag representeert.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel