Diffuse bronnen zijn in grote aantallen voorkomende kleinere bronnen van bodem-, water- en luchtverontreiniging. Voor rioleringsbeheerders belangrijke brongroepen zijn:
  • bouwmaterialen;
  • gebruikers en beheerders van de openbare ruimte;
  • depositie;
  • verkeer;
  • industrie.

 

Bouwmaterialen
Bouwmaterialen kunnen hemelwater verontreinigen dat met deze materialen in contact komt. De brongroep bouwmetalen levert vooral een belasting met zink op afkomstig van deelbronnen als:

  • dak- en gevelbedekking;
  • dakgoten en regenpijpen;
  • verzinkt staal van vangrails; 
  • ander straatmeubilair.

 

Gebruikers en beheerders van de openbare ruimte
Ook inwoners en beheerders vormen potentiële vervuilingsbronnen. Denk aan auto’s wassen op straat, honden uitlaten, gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen onkruid in bestrating. Coördinatie en het aanbod van alternatieven kunnen dit soort verontreinigingen beperken.

Depositie
Verontreinigingen in de vorm van depositie kunnen zeer veel achterliggende bronnen als oorzaak hebben. Bijvoorbeeld industrie, elektriciteitscentrales, afvalverbrandingsinstallaties, wegverkeer en landbouw.

Verkeer
Verkeersemissies zijn voornamelijk te herleiden tot bandenslijtage (zink en nikkel), slijtage van bovenleidingen (koper) en uitlaatgassen (benzo(a)pyreen). Daarnaast leveren gladheidbestrijding met zout en onkruidbestrijding vervuiling op.

Industrie
Ook vanuit de industrie kunnen verontreinigingen diffuus vrijkomen. Voor de riolering is vooral plaatselijke depositie van belang. Houdt bij (grote) potentiële bronnen rekening met deze bronnen als u keuzes maakt in het schetsontwerp.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel