A Beschrijving oorzaak verminderd functioneren
Bij dichtslibben vermindert de doorlatendheid van het omhullingsmateriaal of van de poreuze drainageleidingwand doordat fijne bodemdeeltjes zich afzetten (zie figuur A). Hierdoor stroomt minder grondwater naar de drainageleiding. Als u onderhoud niet tijdig uitvoert, kan het omhullingsmateriaal of de drainageleidingwand volledig dichtraken.
 
De omhulling of drainageleidingwand kan dichtslibben als bodemdeeltjes zich los van elkaar met de waterstroming kunnen laten meevoeren. Dat komt vooral voor tijdens en direct na de aanleg, zolang de sleuf nog niet is gestabiliseerd. Ook tijdens het doorspuiten of door het verteren van omhullingsmateriaal kunnen drainageleidingen dichtslibben. Het verteerde materiaal kan zich ophopen in de poriën.
 
 
Figuur A Dichtslibben drainageleiding
 

B Verhelpen verminderd functioneren
Dichtslibben is vaak moeilijk (volledig) op te lossen. Doorspuiten kan het functioneren van de drainageleiding herstellen. Wel moet u voorkomen dat doorspuiten met te hoge druk de omhulling verstoort.
 
C Voorkomen bij bestaande drainage
Regelmatig doorspuiten voorkomt dat de omhulling dichtslibt. De juiste doorspuitfrequentie is op voorhand moeilijk aan te geven. Deze moet u zelf proefondervindelijk bepalen. Een indicatie van doorspuitfrequenties vindt u in Onderhoud.
 
D Voorkomen bij ontwerp en aanleg
Om tijdens en direct na de aanleg dichtslibben te voorkomen, kunt u de drainageleiding het best onder droge omstandigheden aanleggen. Aanleg van drainageleidingen onder natte omstandig-heden vergroot de kans op storingen in het bodemprofiel. Bij aanleg onder water gaat drainage direct afvoeren. Het water voert de door de bewerking in beweging gebrachte bodemdelen meteen mee naar de drainageleiding en de omhulling. Ook direct na aanleg is de bodem rondom de drainageleiding nog niet stabiel en kan het water bodemdeeltjes meevoeren.
 
Door te kiezen voor een grove omhulling, bijvoorbeeld drainagezand of grind, wordt voorkomen dat de poriën van de omhulling dicht slibben.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel