Bouwen, gebouw en bouwwerk De Woningwet (Ww) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kennen geen definitie van het begrip bouwwerk. Beide wetten omschrijven bouwen als: "het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten". Artikel 1.1 Ww definieert gebouw als: "elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omslo

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel