In de methode van het controleren van een waterbalans voor een systeem verdient het aanbeveling het meetgebied zo te kiezen dat er heldere randen gedefinieerd kunnen worden. Componenten zoals uitwisseling met grondwater en oppervlaktewater, lozingen via interne overstorten of doorlaten vanuit andere gebieden dienen vermeden te worden. De factor tijd speelt niet alleen in de meetregistraties een belangrijke rol maar kan ook naar voren k

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel