Net als de strategie bestaat de uitwerking uit twee delen: Hoe geschikt zijn de beoogde meetlocaties? (veldbezoek) Hoe vullen we de meetopzet praktisch in? (programma van eisen) Uitwerking meetlocaties Na de beschrijving van het ontwerpmeetnet moet u alle meetlocaties die samen het meetnet vormen definitief vastleggen. Belangrijk is dat u de geschiktheid van potentiële meetlocaties toetst

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel