Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

De StraaDkrant - Onder de StraaD (2021)

Download
Gratis
Drukwerk
Leden Gratis
Beschrijft het gebruik van de ondergrondse ruimte, de ontwikkelingen en de eisen vanuit duurzaamheid en biedt perspectieven en voorstellen om effici├źnter om te gaan met de schaarse ruimte.

De ondergrond is de bodem voor groen in de stad, bevat de sporen van onze geschiedenis  en gebruiken we steeds intensiever voor kabels, leidingen, parkeergarages, afvalopslag en andere functies. De ondergrondse ruimte wordt steeds schaarser en het gebruik van de bodem verstoort het natuurlijk evenwicht. Om onze steden leefbaar en aantrekkelijk te houden moeten we slimmer met onze ondergrond omgaan. Een goed functionerende openbare ruimte begint bij een goed ingerichte ondergrond waarbij het natuurlijk systeem wordt gerespecteerd. In de straatDkrant Onder de straaD staan wenkende perspectieven voor een toekomstbestendige ondergrond.

Lees de editie Onder de StraaD van de straaDkrant. Of bekijk de illustraties met de perspectieven en maatregelen.