Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

De riolering op straat (2014)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 20,-
Leden € 10,-

Maaiveldhoogtekaarten voor het bebouwd gebied

Het gebrek aan nauwkeurige informatie van de maaiveldhoogte in het bebouwd gebied was tot voor kort een zwakke schakel in een adequate analyse van de impact van extreme buien. De realisatie van de AHN2 (algemene hoogtekaart van Nederland) stimuleerde de ontwikkeling van nieuwe snelle rekentechnieken voor een nauwkeuriger simulatie van water op straat en
regenwateroverlast.
Met het rekenen op snelle grafische processoren en de inzet van nauwkeurigere radarbeelden en weermodellen krijgen we steeds verfijnder beeld van wat er mis kan gaan bij extreme buien. Buien die we in de praktijk vaak nog niet aan den lijve hebben ondervonden. Met deze nieuwe middelen en informatie krijgen we meer grip op de risico’s en op de mogelijkheden om in te grijpen. Nauwkeurige en gedetailleerde maaiveldhoogtemetingen vormen de basis van die analyse. Deze publicatie laat de (on)mogelijkheden van deze metingen zien.