De dakconstructie onder de waterkering draagt het gewicht van het dak en zorgt voor warmte isolatie. Deze constructie is gemaakt van materialen als hout, staal, beton, steen of kunststofgerelateerde materialen. De dakconstructie moet het eigen gewicht van het dak én extra belastingen kunnen dragen, zoals windbelasting en sneeuwlast. Bij een dak zonder gebruiksfunctie waarop zich geen personen zullen ophouden anders dan voor onderhoud, moet rekening worden gehouden met een extra gewicht van 10 kg/m2, voor (platte) daken met gebruiksfunctie is dit circa 250 kg/m2. Bij een groen dak moet rekening worden gehouden met het gewicht van een waterlaag (minimaal) tot aan het niveau van de noodafvoer. Het gewicht van het groene dak (opbouw en water) varieert van circa 50 kg/m2 tot meer dan 100 kg/m2. Bij vergroening van bestaande daken is door het vervangen van dakpannen of een ballastlaag van grind of tegels, het eigen gewicht te verminderen met dat van de betonpannen (circa 50 kg/m2) of ballastlaag (minimaal 60 kg/m2). De dakconstructie moet voldoen aan de regels in het Bouwbesluit en de daarin genoemde NEN-normen voor (wind)belastingen en vervormingen. Het kan noodzakelijk zijn om de draagkracht te vergroten door de constructie aan te passen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel