Cursussen aan Wateropleidingen overgedragen

Op 14 augustus 2017 zijn de cursussen die Stichting RIONED verzorgde rond rioolinspectie overgedragen aan Wateropleidingen.

Het betreft de cursussen:
  • Inspecteur Visuele Inspectie Riolering
  • Visuele Inspectie Rioolstelsel voor Beheerders
  • Onderzoek en beoordelen rioleringsobjecten volgens NEN 3398.
Diploma’s
Behaalde diploma’s blijven gewoon geldig en bij contractvorming is nog gewoon naar de diploma's van bovengenoemde cursussen te verwijzen. De diploma’s van Wateropleidingen zijn gelijkwaardig aan de diploma’s van Stichting RIONED. Wateropleidingen heeft in goed overleg een nieuwe begeleidingscommissie aangesteld voor de cursus Inspecteur Visuele Inspectie Riolering.

Geen register meer
Tot nu toe was het diplomaregister te raadplegen op de website van Stichting RIONED. Door wijzigingen in de Wet Bescherming Privacygegevens is het niet meer toegestaan een register bij te houden. Alleen de cursist zelf kan voortaan zijn cursusgegevens opvragen en een eventueel diploma of certificaat overleggen aan een opdrachtgever.

Deelname cursussen
Voor de drie overgedragen cursussen kunt u zich voortaan aanmelden bij Wateropleidingen.

Stichting RIONED blijft wel de maxi- en minicursussen aanbieden.

 

Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE