Nieuws

Cursus Klimaatadaptatie in de stad

Publicatiedatum 09 april 2019

Op woensdag 17 april start de cursus ‘Klimaatadapatie in de stad’ bij Wateropleidingen. Hierin leer je hoe je een stedelijke omgeving klimaatproof inricht en de kwetsbaarheid voor water, hitte en droogte vermindert.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten. Ervaren professionals van gemeenten en ingenieursbureaus delen hun kennis aan de hand van (internationale) praktijkvoorbeelden. Daarnaast ga je op excursie naar Nijmegen, Utrecht en Amsterdam. Lopend of op de fiets bekijk je hoe deze gemeenten verschillende klimaatadaptieve maatregelen hebben geïntegreerd in de stedelijke omgeving. Je krijgt handvatten om bewoners, regio en andere stakeholders te betrekken bij de klimaatbestendige stad.

Inhoud cursus

De cursus bevat de volgende onderwerpen:

  • ruimtelijke adaptatie, stresstesten en climatescan;
  • omgang met hemelwater: hoeveelheden, vervuilingsgraad, effect op emissies, peilstijgingen, rwzi’s, kosten en baten, inzameling en transport, infiltratie, lozing in oppervlaktewater, behandeling van hemelwater;
  • aanleg, (strategisch) beheer en monitoring van hemelwatervoorzieningen: dimensionering zuiverende voorzieningen (ook bezinkvoorzieningen), overloopvoorzieningen, aanpak beheer, praktijkvoorbeelden en monitoringsresultaten;
  • bewoners betrekken bij klimaatadaptieve maatregelen.

Vooraf kun je je vragen en wensen kenbaar maken, zodat de cursus goed aansluit bij jouw behoeften.
 
Meer informatie op de website van wateropleidingen.
Bekijk de video

Alle nieuwsberichten