Vergunningvoorwaarden stellen eisen aan de toelaatbare werking van stelselonderdelen. Deze eisen moet u naleven en controleren. Een waterkwaliteitsbeheerder kan in een Wvo-vergunning een meetverplichting opnemen voor bijvoorbeeld overstortingsfrequenties. U moet dan bijvoorbeeld drukopnemers en dataloggers in overstortputten en bergbezinkbassins installeren. Lozingen kunnen ook reden zijn voor regelmatige bemonstering. Vooral bij bedrijfsaansluitingen moet u mogelijk putten in een perceelaansluiting plaatsen voor metingen en monsterafname.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel