De meting vindt plaats in een peilbuis. De meting is zowel boven als onder de grondwaterstand uit te voeren. Zelfs tot 4 m beneden het maaiveld, ook diep onder het grondwater. Voorwaarde is dan wel dat de veldmedewerker de te meten zone met filterstelling en zwelklei voldoende isoleert. De constant-headtest houdt in: het constant verhogen van de grondwaterspiegel, waarbij het benodigde debiet wordt gemeten. figure class="image rl-article

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel