Toepassingsgebied De proef vindt plaats in een (hand)boorgat, onder de grondwaterstand. De methode is geschikt voor metingen tot ver beneden het maaiveld, ook diep onder het grondwater. Voorwaarde is wel dat de veldmedewerker de te meten zone met filterstelling en zwelklei voldoende isoleert. De constant-flowtest houdt in: het verlagen van de grondwaterspiegel met een constant debiet, waarbij zich uiteindelijk een constant wat

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel