De proef vindt plaats in een (hand)boorgat. De meting is zowel boven als onder de grondwaterstand uit te voeren. Zelfs tot 4 m beneden het maaiveld, ook diep onder het grondwater. Voorwaarde is dan wel dat de veldmedewerker de te meten zone met filterstelling en zwelklei voldoende isoleert. De constant-flowtest houdt in: het verhogen van de grondwaterspiegel met een constant debiet, waarbij zich uiteindelijk een constant waterniveau instelt.b

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel