Congres Waternetwerk: Stress door klimaatverandering

Stresstesten moeten de risico’s van klimaatverandering en benodigde maatregelen in kaart brengen. Tijdens het KNW Voorjaarscongres op vrijdag 20 april in Utrecht komen partijen samen rondom dit actuele thema.

Stresstest door klimaatverandering – Hoe voer je de juiste dialoog? 

Vanaf volgend jaar worden de waterschappen en gemeenten geacht een stresstest te doen om inzicht te krijgen in de risico’s van klimaatverandering. Wat zijn de gevolgen voor zowel stedelijk en landelijk gebied bij extreme buien, extreme droogte en extreme hitte? Welke maatregelen zijn nodig om schade te beperken? Wie is waarvoor verantwoordelijk, en wie is wanneer aan zet? Zijn burger en professional zich al voldoende bewust van de gevolgen, en realiseren zij zich al dat actie nodig is?

Duidelijk is dat een integrale aanpak is vereist, en dat bestuurlijke drukte verlammend kan werken. Het testen van de klimaatstressbestendigheid en het anticiperen op de gevolgen, vraagt om een dialoog en inzicht in basisprincipes.

Geen normen maar ambities

Tijdens het KNW Voorjaarscongres gaan we de dialoog aan - onder het motto 'geen normen, maar ambities' - met de vele spelers die samen bepalen hoe we gezamenlijk stad en platteland klimaatbestendig kunnen maken. Betrokken partijen zijn o.a. woningcorporaties, Bouwend Nederland, gemeenten, waterschappen, rijk, stedenbouwkundigen en planologen, planeconomen en verzekeraars.

Het KNW Voorjaarscongres 2018 vindt plaats op vrijdag 20 april van 10 - 17 uur in het Muntgebouw in Utrecht. Het programma en een aanmeldformulier vindt u op de website van KNW.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE