Fosfaat en arseen problematisch voor oppervlaktewaterkwaliteit Op basis van de metingen is te concluderen dat op nagenoeg alle onderzochte locaties de parameters fosfaat en arseen problematisch zijn voor de waterkwaliteit in Almere. Het rekenkundig jaargemiddelde en/of de maximaal gemeten concentratie voldoen/voldoet niet aan de vigerende norm in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Gelet op de zeer strenge gehanteerde norm voor opp

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel