Verwijderingsrendement lamellenafscheider 14-22% Met een betrouwbaarheid van 68% is voor de lamellenafscheider bij onderzoekslocatie Baljuwstraat een statistisch significant positief rendement gemeten voor de parameters koper (18% rendement), zink (22%), minerale olie (17%), onopgeloste bestanddelen (18%) en CZV (14%). De gemiddelde positieve rendementen van onder meer bacteriën zijn statistisch niet significant. Met een

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel