In de pagina's Bedriegertjes tot en met Regenwater op straat en wadi's zijn de gezondheidsrisico’s in kaart gebracht voor verschillende situaties waar kinderen en volwassenen in contact komen met water in de openbare ruimte. Deze pagina vergelijkt deze risico’s met elkaar én met een referentierisico, namelijk het gezondheidsrisico van zwemmen in ‘nog net’ goedgekeurd zwemwater.

Referentierisico: risicoanalyse voor zwemmen
In het onderzoek is een risicoanalyse (QMRA) uitgevoerd voor zwemmen in ‘nog net’ goedgekeurd zwemwater. Dit risico is gebruikt als referentierisico om de overige berekende risico’s mee te vergelijken. Voor de berekening is aangenomen dat een zwemwaterlocatie indirect verontreinigd wordt door een bovenstrooms aanwezige overstort van een gemengd rioolstelsel. Hierdoor heeft het zwemwater een concentratie van 1.000 kve E. coli per 100 ml. Bij deze waterkwaliteit is er een verhoogde kans op maag-darmklachten6. Vanuit literatuur is bekend dat kinderen bij zwemmen gemiddeld 37 ml water inslikken22. Uit de risicoanalyse blijkt dan dat het risico op infectie 0,86% per zwemgebeurtenis is (zie figuur A).
 


Figuur A Risico op infectie voor zwemmen in net goedgekeurd zwemwater


De zwemwaterrichtlijn gaat ervan uit dat het gezondheidsrisico voor zwemmen in goedgekeurd zwemwater 8% bedraagt6. Dit percentage is gebaseerd op epidemiologische studies waarbij werkelijke gezondheidsklachten zijn geregistreerd. Het gezondheidsrisico van 8% is hoger dan het genoemde referentierisico. Dit komt doordat het referentierisico is berekend met een risicoanalyse (QMRA) voor slechts 5 ziekteverwekkers, terwijl in werkelijkheid meer ziekteverwekkers maag-darmklachten veroorzaken.

Vergelijking van gezondheidsrisico’s
De gezondheidsrisico’s van blootstelling aan water in de openbare ruimte zijn in het onderzoek vergeleken met het berekende referentierisico voor zwemmen in ‘nog net’ goedgekeurd zwemwater, dat verontreinigd is door een gemengde overstort. In figuur B ziet u de resultaten van deze vergelijking. Hieruit blijkt dat de risico’s op infectie voor eenmalige blootstelling aan water van bedriegertjes, water in wadi’s of water op straat 10 tot 100 keer groter zijn dan het referentierisico voor eenmalig zwemmen in water dat ‘nog net’ is goedgekeurd.
 

Figuur B Vergelijking incidentele gezondheidsrisico’s van eenmalige blootstelling aan water in de openbare ruimte met referentierisico voor zwemmen

Maar om een eerlijke vergelijking van de gezondheidsrisico’s te maken, moeten we de jaarlijkse gezondheidsrisico’s met elkaar vergelijken. De grootte van het risico hangt namelijk af van de frequentie van blootstelling. Figuur C geeft een vergelijking van gezondheidsrisico’s afhankelijk van de frequentie van blootstelling. Hierbij is aangenomen dat:

  • water op straat vanuit gemengde of gescheiden riolering waarmee kinderen en volwassenen in contact komen, eens per 5 jaar optreedt;
  • kinderen gemiddeld 2,3 x per jaar in het water van een wadi spelen;
  • kinderen gemiddeld 5 x per jaar met een bedriegertje spelen;
  • kinderen en volwassenen gemiddeld 8 x per jaar in oppervlaktewater zwemmen.

Figuur C Vergelijking jaarlijkse gezondheidsrisico’s van blootstelling aan water in deopenbare ruimte met referentierisico voor zwemmen

Uit de vergelijking in figuur C blijkt dat:

  • De gezondheidsrisico’s voor kinderen die in contact komen met water op straat vanuit gemengde of gescheiden riolering vergelijkbaar zijn met zwemmen in ‘nog net’ goedgekeurd zwemwater, mits de water-op-straatsituatie niet vaker dan eens per 5 jaar voorkomt.
  • De gezondheidsrisico’s voor kinderen die spelen in een wadi gevuld met afstromend regenwater vergelijkbaar zijn met zwemmen in ‘nog net’ goedgekeurd zwemwater, mits kinderen niet vaker dan circa tweemaal per jaar in een gevulde wadi spelen. Dit betekent dat de wadi goed moet functioneren en het water snel in de bodem moet infiltreren.
  • De gezondheidsrisico’s voor kinderen die spelen in een wadi gevuld met water vanuit een gescheiden rioolstelsel groter zijn dan zwemmen in ‘nog net’ goedgekeurd zwemwater. Dit komt door de aanname van foutieve aansluitingen die het water verontreinigen.
  • De gezondheidsrisico’s voor kinderen die spelen met bedriegertjes gevuld met regenwater vergelijkbaar tot groter zijn dan zwemmen in ‘nog net’ goedgekeurd zwemwater. De grotere gezondheidsrisico’s ontstaan vooral wanneer kinderen bij tropisch warm weer het
  • water van bedriegertjes drinken (zie Informatie en gegevens).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel