In Nederland zijn de afgelopen decennia veel infiltratievoorzieningen aangelegd. De kennis over het functioneren van deze voorzieningen in de praktijk is nog steeds beperkt. Deze kennis is noodzakelijk om de ontwerpmethodieken, het ontwerp en het beheer van de voorzieningen te toetsen en te verbeteren.

Er zijn signalen dat infiltratievoorzieningen anders werken dan we veronderstellen omdat we deze voorzieningen relatief veilig dimensioneren. Een beter inzicht in het werkelijk functioneren van infiltratievoorzieningen kan een aanleiding zijn om dimensioneringsmethode en uitgangspunten tegen het licht te houden. Steeds meer wordt gemeten aan infiltratievoorzieningen, maar op verschillende manieren.

Gegevens en registraties van metingen worden niet altijd volledig en eenduidig vastgelegd.

Dit RIONEDonderzoeksproject is gericht op ervaring ontwikkelen met dit soort proeven en een eenvoudig protocol ontwikkelen waarmee de vakwereld mee kan gaan werken om resultaten van proeven onderling beter te kunnen vergelijken.

Het meetprotocol is bedoeld als een eenduidige basis voor het verzamelen van gegevens voor onderzoek naar het functioneren van infiltratievoorzieningen. De eenduidige informatie van een (groot) aantal metingen in voorzieningen die functioneren onder verschillende omstandigheden is nodig om eventuele aanpassingen in de dimensionering van voorzieningen te kunnen onderbouwen.

Om ervaring op te doen met het meetprotocol zoeken we een aantal goede voorbeelden van meetlocaties, waar gemeenten metingen willen uitvoeren in samenwerking met en met een financiële bijdrage van Stichting RIONED.

Het voorliggende concept rapport betreft het meetprotocol dat naar aanleiding van de eerste metingen is opgesteld. In een later stadium zal het meetprotocol desgewenst worden aangepast en zullen ook de resultaten van de metingen worden gerapporteerd.

Dit document is nog ontwikkeling.

Voor meer informatie zie bijgevoegd document Meetprotocol ondergrondse infiltratievoorzieningen 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel