Het maximale scenario Wh gaat uit van een toename tot 25% van de maximale jaarlijkse uursom in 2050. Van de vier klimaatscenario’s is dit het scenario met de grootste toename van de extreme neerslag 1. Het scenario Gl is qua toename van extreme neerslag het meest gematigd; in dit scenario is de kleinste toename van de maximale jaarlijkse uursom 5,5 % in 2050. Het Gl en Wh scenario geven daarmee samen de bandbreedte aan waarbinnen de extreme neerslag zich naar verwachting zal ontwikkelen.

Voor de jaren 2030, 2050 en 2085 zijn in het rapport "Neerslagstatistiek en -reeksen voor het waterbeheer 2019" (STOWA 2019-19) regenduurlijnen voor een hoog en een laag scenario uitgewerkt, dus in totaal zes scenario's. Deze regenduurlijnen zijn ook beschikbaar op op de website meteobase.nl.

In totaal zijn voor zes klimaatscenario's elk dertien composietbuien afgeleid, met een herhalingstijd variërend van gemiddeld eens per half jaar tot eens per 1000 jaar.

Gebruik maken van het Wh2050 scenario betekent dat de herhalingstijden ten opzichte van het huidige klimaat (2014) grofweg halveren. Oftewel: de 10 minuten intensiteitspiek van 73 mm/uur heeft in het huidige klimaat een herhalingstijd van 2 jaar, maar komt in het scenario Wh2050 ongeveer overeen met een herhalingstijd van 1 jaar.

Tabel A Composietbuien klimaatscenario's
Herhalingstijd [jaar] Scenario 2030 laag Scenario 2030 hoog Scenario 2050 laag Scenario 2050 hoog Scenario 2085 laag Scenario 2085 hoog
0,5 C_0,5_2030_L C_0,5_2030_H C_0,5_2050_L C_0,5_2050_H C_0,5_2085_L C_0,5_2085_H
1 C_1_2030_L C_1_2030_H C_1_2050_L C_1_2050_H C_1_2085_L C_1_2085_H
2 C_2_2030_L C_2_2030_H C_2_2050_L C_2_2050_H C_2_2085_L C_2_2085_H
5 C_5_2030_L C_5_2030_H C_5_2050_L C_5_2050_H C_5_2085_L C_5_2085_H
10 C_10_2030_L C_10_2030_H C_10_2050_L C_10_2050_H C_10_2085_L C_10_2085_H
20 C_20_2030_L C_20_2030_H C_20_2050_L C_20_2050_H C_20_2085_L C_20_2085_H
25 C_25_2030_L C_25_2030_H C_25_2050_L C_25_2050_H C_25_2085_L C_25_2085_H
50 C_50_2030_L C_50_2030_H C_50_2050_L C_50_2050_H C_50_2085_L C_50_2085_H
100 C_100_2030_L C_100_2030_H C_100_2050_L C_100_2050_H C_100_2085_L C_100_2085_H
200 C_200_2030_L C_200_2030_H C_200_2050_L C_200_2050_H C_200_2085_L C_200_2085_H
250 C_250_2030_L C_250_2030_H C_250_2050_L C_250_2050_H C_250_2085_L C_250_2085_H
500 C_500_2030_L C_500_2030_H C_500_2050_L C_500_2050_H C_500_2085_L C_500_2085_H
1000 C_1000_2030_L C_1000_2030_H C_1000_2050_L C_1000_2050_H C_1000_2085_L C_1000_2085_H

Bekijk de grafische weergave van de composietbuien op de onderliggende pagina's.

Buigegevens voor modelinvoer

Download het Excelwerkblad met buigegevens (leidraadbuien, composietbuien, stresstestbuien en historische buien) om buigegevens in uw modelsimulaties in te voeren.

 


1 KNMI, 2015: KNMI’14-klimaatscenario’s voor Nederland; Leidraad voor professionals in klimaatadaptatie, KNMI, De Bilt, 34 pp

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel