Voordat de gemeente de rekenkundige methode kan toepassen, moet zij de uitgangssituatie vaststellen. Idealiter combineert de gemeente deze taken precies op het moment dat zij de riolering moet vervangen en de weg aan onderhoud toe is. Maar die ideale situatie doet zich zeker niet altijd voor. Óf het riool had nog wel wat langer meegekund, óf de weg had nog wel een tijdje kunnen blijven liggen.
 
De extra afschrijvingskosten van de vervanging (of de extra storting in de onderhoudsvoorziening) voordat de economische levensduur voorbij is, zijn toe te schrijven aan de activiteit die de vervanging noodzakelijk maakt. Als de weg er uitsluitend uitgaat omdat het riool aan vervanging toe is, kan de gemeente zelfs de volledige kosten van de weg als rioleringskosten toerekenen.

Concreet voorbeeld

Stel, de riolering is aan vervanging toe. De weg had nog wel drie jaar kunnen blijven liggen voordat groot onderhoud nodig zou zijn. De kostenpost van het naar voren halen van het wegonderhoud blijkt € 40.000. Deze kosten zijn volledig toe te rekenen als rioleringskosten.
 
De kostprijs van het totale project is € 900.000, plus € 40.000 naar voren gehaalde kosten. Om tot een toerekening van de kosten te komen, berekent de gemeente de kosten als zij de projecten afzonderlijk zou hebben uitgevoerd. Deze berekening leidt tot de volgende kostenposten:

  • Vervanging riolering € 800.000
  • Wegonderhoud € 400.000
  • Totaal € 1.200.000

Op basis van deze kostenverhouding kan de gemeente een rekenkundige verdeling van de projectkosten maken. Ze rekent de kosten toe naar rato van de individuele kostprijzen:

  • Vervanging riolering: (800.000/1.200.000 * 900.000) = € 600.000 + € 40.000 = € 640.000.
  • Wegonderhoud: (400.000/1.200.000 * 900.000) = € 300.000.

Als de gemeente de vervanging en het onderhoud optimaal op elkaar had kunnen afstemmen, was de kostenverdeling uitgekomen op € 600.000 voor riolering en € 300.000 voor het wegonderhoud.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel