Wet om graafschade verder terug te dringen

De nieuwe Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) vereist dat netten in overheidsbezit de liggingsgegevens over die netten momentaan, 24 uur per dag kunnen doorgeven. Het Kadaster biedt aan dat iedere netbeheerder om niet die liggingsgegevens centraal bij het Kadaster kan opslaan, zodat het Kadaster die gegevens momentaan en 24/7 door kan geven, en daarmee aan de eis wordt voldaan. Het advies aan de gemeenten is om gebruik te maken van deze centrale opslagmogelijkheid bij het Kadaster.
Ook is de WION (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten) gewijzigd en opgegaan in de WIBON. Daarmee wordt een verdere stap gezet in het voorkomen van graafschade. Graafschade kan er toe leiden dat belangrijke voorzieningen zoals gas, elektriciteit, riolering en de watervoorziening uitvallen of beschadigd raken. Ook kan graafschade gevaar opleveren voor de directe omgeving

Centrale opslag liggingsgegevens

De wijziging WIBON treedt per 1 juli 2018 in werking, behalve de artikelen die betrekking hebben op centrale opslag van gegevens over de ligging van netten. Deze treden per 1 januari 2019 in werking. Dit geeft de graafsector de tijd om de centrale opslag te testen en het geeft de netbeheerders die hun gegevens centraal gaan opslaan de tijd om zich voor te bereiden op de overgang naar de nieuwe situatie. Ook de onderliggende regelgeving treedt in werking op 1 januari 2019. In de lagere regelgeving zijn mede de technische vereisten geregeld voor de uitwisseling van gegevens over kabels en leidingen. De lagere regelgeving verwijst naar de IMKL en BMKL waarin de specifieke eisen zijn opgenomen.
 
Het hele pakket aan regelgeving geldt dus vanaf 1 januari 2019. Daarbij is het mogelijk voor netbeheerders om vanaf 1 januari 2019 hun gegevens centraal te laten opslaan bij het Kadaster. Omdat netbeheerders mogelijk extra tijd nodig hebben om hun systemen te laten werken op basis van de nieuwe technische vereisten, zoals geregeld in de lagere regelgeving, is het in de periode tussen 1 januari 2019 en 1 juli 2019 mogelijk om op basis van óf de oude óf de nieuwe technische vereisten te werken (zie tabel hieronder). Op 1 juli 2019 moeten alle netbeheerders werken op basis van de nieuwe technische vereisten (ongeacht of ze hun gegevens centraal of decentraal opslaan).
 

Huidige standaard Te gebruiken Te vinden op
IMKL 1.1.0.1 Tot 1 juli 2019 https://www.kadaster.nl/imkl
BMKL 1.2.0.1 Tot 1 juli 2019 https://www.kadaster.nl/bmkl
Nieuwe standaard Te gebruiken Te vinden op
IMKL 1.2.1 Vanaf 1 januari 2019 https://register.geostandaarden.nl/imkl2015/
BMKL 2.0 Vanaf 1 januari 2019 https://github.com/kadaster/klic-win/tree/master/B2B-koppeling%20beheerdersinformatie%20(BMKL%202.0)

Wat betekent dit voor u als u netbeheerder bent?

De Wijziging WIBON brengt veranderingen met zich mee voor de gegevensuitwisseling. U moet zorgen dat u uiterlijk 1 juli 2019 volgens de nieuwe vereisten werkt. Op 1 januari 2019 gaat het vernieuwde KLIC systeem live waarop u op goede wijze moet aansluiten. Op dat moment kan u gaan werken met de nieuwe vereisten, zoals het aanleveren van gegevens in vectorformaat. U heeft de keuze om uw gegevens centraal op te laten slaan bij het Kadaster. Dan moet u een kopie van uw gegevens aanbieden aan het Kadaster. Om goed voorbereid te zijn kunt u vanaf nu uw data en systeem al gaan testen. Het is belangrijk dat u dit tijdig doet om straks goed aangesloten te zijn op het nieuwe systeem, waardoor risico’s worden voorkomen en er is voldaan aan de wet.
 
Concreet betekent dit dat uw gemeente vanuit uw beheerprogramma de liggingsgegevens van uw netwerken volgens IMKL2015 moet gaan uploaden naar http://mijn.kadaster.nl. Deze testomgeving is al operationeel. In essentie werkt dit erg eenvoudig, waardoor WION service providers eigenlijk niet langer nodig zijn. Zorg dat u als netbeheerder per 1 januari 2019 over beheersoftware beschikt die de uitwisseling via IMKL2015 vlekkeloos ondersteunt.
 
Stichting RIONED heeft gewaarborgd dat IMKL2015 en het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water naadloos op elkaar aansluiten, zodat rioleringsbeheerders snel en eenvoudig de juiste datasets kunnen maken om te voldoen aan de wettelijke vereisten. Volgende maand zal in RIONEDnieuws nader worden ingegaan op de praktische gevolgen voor rioleringsbeheerders.

Wat betekent dit voor u als u grondroerder bent?

Voor grondroerders betekent de komst van het vernieuwde KLIC-Online meer gebruiksgemak. De kabel- en leidinginformatie wordt in vectorformaat aangeboden. Dit is o.a. nodig voor mobiele toepassingen zoals smartphones en tablets. Ook biedt het nieuwe systeem de mogelijkheid om ontvangen netinformatie te combineren met andere bronnen, zoals eigen projectinformatie.
Het is belangrijk dat grondroerders uiterlijk 1 januari 2019 over een geschikte viewer beschikken door aanschaf van een nieuwe viewer of aanpassing van uw huidige viewer. Met de huidige systemen kunt u namelijk vanaf 1 januari 2019 de KLIC-informatie niet meer lezen. Het Kadaster biedt momenteel een aan de nieuwe situatie aangepaste versie van de Kadasterviewer aan om te testen. Vanuit de markt worden er ook veel goede viewers aangeboden. Laat u tijdig informeren.

Centrale plek voor informatie

Alle informatie rondom KLIC-WIN en de WIBON wordt op één centrale plaats aangeboden: www.klicwin.net. Ook op de websites van GPKL, het Kadaster en Stichting RIONED vindt u actuele en praktische informatie.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel