Campagne ‘Graafschade voorkomen we samen’ van start

Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) lanceert een landelijke campagne om het zorgvuldige graafproces conform de CROW 500-richtlijn in de gehele keten te stimuleren.
 
Er wordt wat af gegraven in Nederland en daarbij gaat het regelmatig mis. Hierdoor ontstaat schade aan ondergrondse kabels en leidingen en wordt de levering van gas en elektriciteit onderbroken. Graafschade raakt ons allemaal, kost geld en kan nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu. Begin dit jaar gaf Peter Spijkerman, directeur-hoofdinspecteur van toezichthouder Agentschap Telecom, al ‘code oranje’ af voor het aantal graafschades in relatie tot het KLO-doel om in 2018 als graafketen minder dan 25.000 graafschades te veroorzaken. Het KLO neemt Spijkermans oproep serieus en lanceert een landelijke campagne om het zorgvuldige graafproces conform de CROW 500-richtlijn in de gehele keten te stimuleren.
 
Nieuwe richtlijn
Alleen door een goede samenwerking in de graafketen, tussen initiatiefnemer, ontwerper, opdrachtgever, netbeheerder en grondroerder, is graafschade te verminderen. Daarom hebben de partners in de graafketen de nieuwe richtlijn CROW 500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen gemaakt. Deze beschrijft hoe alle betrokkenen veilig kunnen graven, onder andere door al in de initiatieffase rekening te houden met de aanwezige kabels en leidingen in de grond. Er moet voldoende tijd en geld zijn om de stappen uit de CROW 500 te kunnen doorlopen.
 
De richtlijn is sinds 1 januari 2017 van kracht. KLO-voorzitter Jan Peters: ‘De CROW 500 is het belangrijkste middel om graafschades te voorkomen. Als iedereen in de graafketen zijn verantwoordelijkheid neemt en rol pakt, dan moet het aantal jaarlijkse graafschades in 2018 kunnen worden teruggebracht tot 25.000. Op dit moment zijn dat er jaarlijks nog meer dan 34.000.’
 
Campagnefilm over CROW 500
Om het aantal graafschades te verminderen, start het KLO de campagne ‘Graafschade voorkomen we samen’. Voor de hele graafketen geldt: gebruik de CROW 500-richtlijn. Het KLO heeft een film gemaakt die de hoofdlijnen van de richtlijn op een eenvoudige manier uitlegt. Op de bijbehorende actiepagina op de KLO-website staat meer informatie om binnen uw eigen organisatie en werkomgeving direct aan de slag te gaan met de CROW 500. Peters: ‘Alle partijen binnen de graafketen moeten gaan werken volgens de CROW 500, niet meedoen is geen optie!’ Spijkerman draagt de campagne een warm hart toe: ‘Het aantal graafschades moet dit jaar écht dalen. Elke schakel in de keten heeft daarin zijn verantwoordelijkheid. Daarom zijn wij blij met dit gezamenlijke initiatief om graafschades te voorkomen’. 
 
Bekijk de film ‘Graafschade voorkomen we samen’
Download de CROW 500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen
Zie ook het artikel Verklaringen voor graafschade bij rioleringswerk basis voor betere aanpak.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE