Het is niet economisch om zeer grote debieten volledig via de relatief smalle en ondiepe goten te laten afvoeren. Bij hevige neerslagintensiteiten (bijvoorbeeld meer dan 20 tot 30 l/(s.ha)) is afvoer via de straat acceptabel. Hierbij is wateroverlast uiteraard niet wenselijk. De bovengrondse hemelwaterafvoer heeft een sterke wisselwerking met de bebouwing en bovengrondse infrastructuur. Daarom moet u de inpassing van afvoergoten al in e

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel