Het is niet economisch om zeer grote debieten volledig via de relatief smalle en ondiepe goten te laten afvoeren. Bij hevige neerslagintensiteiten (bijvoorbeeld meer dan 20 tot 30 l/(s.ha)) is afvoer via de straat acceptabel. Hierbij is wateroverlast uiteraard niet wenselijk.

De bovengrondse hemelwaterafvoer heeft een sterke wisselwerking met de bebouwing en bovengrondse infrastructuur. Daarom moet u de inpassing van afvoergoten al in een vroeg stadium in het stedenbouwkundig ontwerp betrekken. Let daarbij op de volgende aspecten:

  • Bij afvoer over straat moet u het maaiveld en/of de goot onder verhang aanleggen. Afhankelijk van de lengte van het tracé en van het verhang kunnen hierdoor flinke hoogteverschillen in het maaiveld ontstaan. Houd hiermee rekening bij de ophoging van terreinen en het ontwerp van woningen. Naarmate de voortuinen dieper zijn en de weg breder is, kan een groter hoogteverschil tussen de woningen en de weg met de goot nodig zijn.
  • De maximale transportafstand voor de hemelwaterafvoer via goten is afhankelijk van de afmetin-gen van de goot, de afvoerende oppervlakte en het verhang van de goot. In de praktijk zijn transportafstanden haalbaar van circa 50 tot 150 m. Dit is veel minder dan bij een rioolstelsel.
  • Houd er rekening mee dat het water in een goot geen scherpe bochten kan nemen.
  • Vermijd kruisingen van goten en wegen die haaks op de rijrichting staan.

In Detailontwerp en aanleg vindt u informatie over de detaillering.
Vaak zorgt het transportsysteem niet alleen voor de afvoer naar de infiltratievoorzieningen, maar ook naar de overlopen (zie figuur A).

 
Figuur A Benodigde structuur voor afvoer naar infiltratievoorzieningen (links) en naar overlopen (rechts)

Het ontwerp van een systeem met bovengrondse afvoer maakt u in samenspraak met de wegbeheerder en de stedenbouwkundige of landschapsarchitect. De vormgeving van de goten heeft tenslotte invloed op bijvoorbeeld het beheer daarvan. Ook moet duidelijk zijn wie opdraait voor de beheerkosten.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel