Verticale infiltratie in Exloo: succesvol en kostenbesparend

Het Drentse brinkdorp Exloo (gemeente Borger-Odoorn) had tot 2007 regelmatig overlast van een gemengde riooloverstort die in een bos loosde. De overlast bestond uit stank en zichtbare vervuiling voor bewoners en recreanten. In 2007 besloot de gemeente een einde te maken aan de overbelasting van het rioolstelsel. Hierbij koos zij voor een innovatieve manier om regenwater af te koppelen. Deze ‘verticale infiltratietechniek’ bleek niet alleen succesvol, maar ook kostenbesparend ten opzichte van bestaande technieken. Verticale infiltratievoorzieningen zijn snel en eenvoudig te installeren, zonder noemenswaardige overlast voor omwonenden. Wavin heeft de techniek sindsdien al op grote schaal toegepast.

Meer informatie hierover vindt u in Borger-Odoorn (Exloo).

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel