Werkwijze

Via een in de grond geboorde schacht boort de inspecteur vanaf het maaiveld met een diamantboor kernen uit de bovenkant van het riool. Hij neemt de kern weg en dicht het gat in de buis af met een rubberen stop. De diameters van boor en afdichtplug moeten exact gelijk zijn. Waar nodig moet de inspecteur een plaatselijke bronnering aanbrengen om te voorkomen dat de schacht instort en het riool na de boring volloopt met zand en water. Bij toegankelijke riolen is de kern in principe van binnenuit te boren. Dit kan op elke plaats van de buiswand.

Foto van boorkern met beton en steentjes. Daaronder schaalverdeling van 100 tot 200
Figuur A Boorkern (Bron: M.J. Oomen Moerdijk)Vergroot afbeelding

Toepassing

 • Nader onderzoek.
  Als u naar aanleiding van een visuele inspectie twijfelt aan de sterkte (veiligheid tegen bezwijken) van de buiswand, geeft boorkernonderzoek hierover uitsluitsel.

Registratie

De inspecteur onderzoekt de geboorde kernen op:

 • Visuele aspecten.
  Als hij de originele en huidige wanddikte vergelijkt, krijgt hij een beeld van de wanddikteafname door aantasting. Vervolgens stelt hij de diepte van de zuurindringing en mate van carbonatie vast.
 • Mechanische aspecten.
  Hij bepaalt de mechanische aspecten aan de hand van de dichtheid en sterkte. Naarmate de betonkwaliteit beter is, zal de weerstand tegen aantasting hoger zijn. Een representatieve druksterktebepaling is vaak onmogelijk. Als alternatief kan de inspecteur een eenvoudige splijtproef doen. Uit de gevonden splijttreksterkte leidt hij een druksterkte af met een formule uit CUR-rapport 52.
 • Fysisch/chemische aspecten.
  Als fysisch aspect bepaalt hij de wateropname van gedroogd materiaal. Hoge wateropname wijst op grote porositeit en grotere gevoeligheid voor chemische aantasting.

Beperkingen

 • Boorkernonderzoek is een destructieve inspectiemethode en daardoor slechts beperkt toepasbaar (maximaal twee à drie kernen per streng).
 • Boorkernen geven alleen informatie over de bovenkant van de buis (tenzij de boorkern van binnenuit genomen is).
 • Boorkernen geven alleen locatiespecifieke informatie. Om een indruk te krijgen van de gehele buis, moet u de methode combineren met ander onderzoek.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel