Toepassing

 • Nader onderzoek.
  Als u naar aanleiding van een visuele inspectie twijfelt aan de sterkte (veiligheid tegen bezwijken) van de buiswand, geeft boorkernonderzoek hierover uitsluitsel.

Werkwijze

Via een in de grond geboorde schacht boort de inspecteur vanaf het maaiveld met een diamantboor kernen uit de bovenkant van het riool. Hij neemt de kern weg en dicht het gat in de buis af met een rubberen stop. De diameters van boor en afdichtplug moeten exact gelijk zijn. De inspecteur moet de kern in de kruin van de leiding boren. Waar nodig moet hij een plaatselijke bronnering aanbrengen om te voorkomen dat de schacht instort en het riool na de boring volloopt met zand. Bij toegankelijke riolen is de kern in principe van binnenuit te boren. Dit kan op elke plaats van de buiswand.

Registratie

De inspecteur onderzoekt de geboorde kernen op:
 • Visuele aspecten
  Als hij de originele en huidige wanddikte vergelijkt, krijgt hij een beeld van de wanddikteafname door aantasting. Vervolgens stelt hij de diepte van de zuurindringing en mate van carbonatie vast.
 • Mechanische aspecten.
  Hij bepaalt de mechanische aspecten aan de hand van de dichtheid en sterkte. Naarmate de betonkwaliteit beter is, zal de weerstand tegen aantasting hoger zijn. Een representatieve druksterktebepaling is vaak onmogelijk. Als alternatief kan de inspecteur een eenvoudige splijtproef doen. Uit de gevonden splijttreksterkte leidt hij een druksterkte af met een formule uit CUR-rapport 52.
 • Fysisch/chemische aspecten.
  Als fysisch aspect bepaalt hij de wateropname van gedroogd materiaal. Hoge wateropname wijst op grote porositeit en grotere gevoeligheid voor chemische aantasting.

Beperkingen

Boorkernonderzoek is een destructieve inspectiemethode en daardoor slechts beperkt toepasbaar (maximaal twee à drie kernen per streng). Boorkernen geven alleen informatie over de schedel van de buis (tenzij de boorkern van binnenuit genomen is).
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel