Inzicht in lokale bodemopbouw voor begrijpen grondwatersysteem De bodemopbouw heeft grote invloed op de werking van het grondwatersysteem. Ook de invloedssfeer van drainage, infiltratie of lekke rioleringen wordt bepaald door de bodemsoort. In een goed doorlatende bodem is er minder opbolling en is er een grotere invloedssfeer dan in een slecht doorlatende bodem. In Basiskennis grondwater vi

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel