De bodemopbouw bepaalt in belangrijke mate de werking van het grondwatersysteem. Daarnaast heeft de wijze van bouwrijp maken veel invloed op de grondwatersituatie. Is er opgehoogd? En zo ja, hoe is dit gebeurd (bijvoorbeeld integraal, partieel, met cunetten). Hoe is de rioolsleuf aangevuld? Om de grondwaterstroming te begrijpen, is inzicht in watervoerende en waterscheidende lagen nodig. De regionale bodemopbouw wordt inzichtelijk

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel