Voor aanvullend onderzoek naar de bodemopbouw zijn ondiepe boringen (in de bovenste 2 tot 4 m) over het algemeen voldoende om inzicht te krijgen in ophooglagen en ondiepe, slecht doorlatende lagen. Sonderingen zijn een relatief goedkope manier voor inzicht in de diepere bodemopbouw tot circa 25 m. Met één diepe boring vlak bij een sondering is de sondering goed te interpreteren. Deze boring is meteen af te werken met een peilbuis

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel