Bij ingrepen in de ondergrond kan de grondwaterstroming veranderen. Hierdoor kan grondwaterverontreiniging naar een andere plek verplaatsen, wat niet wenselijk is. Voor een eerste inzicht in grondwateroverlast is kennis van bodem- en grondwaterverontreinigingen over het algemeen nog niet relevant. Maar als sprake is van maatregelen om grondwateroverlast tegen te gaan, is het belangrijk te weten of er bodem- en/of grondwaterverontreinigingen of

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel