Vochttransport door vloer
Oude vloeren volledig dampdicht maken en houden, is een illusie. Wel zijn maatregelen toe te passen om damptransport door de vloer zo veel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door aan de onderkant van de vloer een schuimisolatie of speciale isolatiedekens met een geïntegreerde dampdichte laag aan te brengen. Daarnaast moeten luchtlekken tussen de kruipruimte en de woning zo veel mogelijk worden afgedicht, zoals bij de doorvoeren van leidingen en het kruipluik. Dit kan bijvoorbeeld met purschuim.
 
Vochttransport door muur
Vochttransport door een muur is tegen te gaan door een onderbreking in de muur aan te brengen. Deze maatregel is erop gericht om de capillairen in het metselwerk te onderbreken. Aandachtspunt hierbij is het voorkomen van nieuwe problemen, omdat bijvoorbeeld doorslaand vocht van de buitenmuur zich boven de onderbreking kan ophopen.
 
De onderbreking in de muur is aan te brengen met mechanische en chemische maatregelen.

Mechanische maatregelen
Bij een mechanische onderbreking in de muur wordt een laag metselwerk (en/of stenen) verwijderd en vervangen door een waterdichte laag. Dit is een arbeidsintensieve en daardoor dure maatregel. De ingreep is over het algemeen gegarandeerd effectief. De maatregel heeft dezelfde levensduur als de woning. Voorbeelden van mechanische maatregelen zijn:

  • loden slab;
  • keggenmethode;
  • boorkernmethode;
  • chroomstalen platen;
  • herstel trasraam door belemmeren optrekkend vocht in buitenmuren.


Chemische maatregelen
Het capillaire vochttransport is ook tegen te gaan met een waterkering van chemische middelen. De chemische middelen worden via injectie in de muur aangebracht. De poriënvullende middelen vullen de capillairen in het metselwerk op. Voorbeelden van poriënvullende middelen zijn:

  • silicaten;
  • acrylamide gels;
  • gelerende silaan.

Tabel A geeft een overzicht van mogelijke bouwkundige maatregelen en hun effectiviteit. Welke maatregelen een huiseigenaar wanneer moet toepassen, kan hij het best overleggen met een bouwkundige.

 

Maatregel  Wanneer Materiaal Vochtremmende werking
Verondiepen kruipruimtebodem 

- Permanent grondwater in kruipruimte

- Kruipruimtebodem > 70 cm beneden bovenkant vloerpeil

Geëxpandeerde kleikorrels Matig
Schelpen Onduidelijk*
PE-vlokken Zeer goed
Thermochips Goed

Afsluiten

kruipruimtebodem
 

- Niet permanent grondwater in kruipruimte

 
Schuimbeton  
Dampremmende folie

 
Zeer goed, mits zorgvuldig aangebracht
Systemen tegen onderkant
begane-
grondvloer 

- Vochtoverlast op beganegrondvloer

- Vochtige kruipruimte bodem

- Incidenteel grondwater in kruipruimte

 

In situ gespoten isolatieschuim Goed

Thermische isolatie

(reflecterende folies, isolatiedekens of platen)

Goed


 
  Onvoldoende
Zeer goed
Onderbreken vochttransport door muur
 

- Vochtplekken onderkant muur

- Zoutuitbloei op muur

- Loslatend pleisterwerk


 

Mechanische maatregelen Zeer goed
Chemische maatregelen pori

ënvullend

Goed mits zorgvuldig aangebracht
Chemische maatregelen, waterafstotend Matig

Tabel  A Overzicht bouwkundige maatregelen en hun effectiviteit

* Over de levensduur van de schelpen bestaat onduidelijkheid.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel