Net als in het Activiteitenbesluit zijn de regels in het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) voor afvalwaterlozingen onder te verdelen in drie categorieën: regels voor specifiek benoemde lozingen; regels voor lozingen die niet specifiek benoemd zijn; de zorgplichtbepaling. Regels voor specifiek benoemde lozingen Hoofdstuk 3 Blbi regelt veel specifieke lozingen. Een flink dee

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel