Met biologische agentia worden ziektekiemen, allergene stoffen en dergelijke bedoeld. Hierbij horen ook endotoxinen, hoewel dit geen ziektekiemen of allergene stoffen zijn, maar karkasjes van dode bacteriën. De gevolgen van biologisch agentia merkt u pas als het te laat is.   Om ziekte te voorkomen, gelden de volgende (gedrags)regels: geschikte werkkleding, na gebruik (laten) wassen; persoonlijke

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel