De beslisboom (zie Voorbeeld afvlakken van de afvoer naar de AWZI ) is een goed voorbeeld van een afwegingsmethode waarbij de effecten centraal worden geplaatst. Bij het gebruik van een beslisboom worden voor elke maatregel, afhankelijk van de situatie, de mogelijke effecten aangegeven. De situatie bepaalt de effecten en daarmee de meest geschikte maatregel. Door te bepalen wat de kans is dat een bepaalde situatie zich voordoet kan uiteindelijk de meest geschikte maatregel worden bepaald.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel