Alle relevante aspecten van elke keuzemogelijkheid worden uitgedrukt in geld. Vervolgens wordt de optimale mogelijkheid gekozen. Optimalisatie kan neerkomen op minimalisatie van de kosten bij gelijke opbrengsten, of maximalisatie van de opbrengst bij gelijke kosten. Belangrijkste uitgangspunt is uiteraard dat alles in geld uit te drukken is.
 
Kosten-batenanalyse is het best toepasbaar als de doelen zeer duidelijk en concreet zijn, en de mogelijke oplossingen een soortgelijk karakter hebben. Het aantal mogelijke oplossingen mag groot zijn.
 
De methode gaat mank als de mogelijke oplossingen sterk verschillen van karakter of als er aspecten een rol gaan spelen die niet (goed) uit te drukken zijn in geld. Met name wanneer de doelen (nog) niet al te duidelijk en concreet geformuleerd zijn, bijvoorbeeld bij keuzes op een meer strategisch dan operationeel niveau, is gebruik van de kosten-batenanalyse niet goed mogelijk.
 

Voorbeeld kosten-batenanalyse: wateroverlast
Voor het opheffen van een wateroverlast probleem zijn twee alternatieven ontwikkeld. Beide vergroten de capaciteit zodanig dat het probleem wordt opgeheven en de maatgevende ontwerpneerslag (bui 7, zie module C2100) zonder problemen kan worden verwerkt. De benodigde investeringen voor alternatief 1 bedragen Ä 1.250.000, de investeringen voor alternatief 2 bedragen Ä 1.450.000. Bij alternatief 2 kan echter de vervanging over tien jaar worden uitgesteld. Door de  directe investeringen en de toekomstige vervangingsinvesteringen vergelijkbaar te maken (contante waarde methode) blijkt alternatief 2 goedkoper. Aangezien beide alternatieven dezelfde baten hebben (namelijk opheffen van het knelpunt), wordt gekozen voor alternatief 2.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel