Bijeenkomsten

Stichting RIONED organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met andere (koepel)organisaties. Hier vindt u een overzicht met verwijzingen naar detailinformatie.

RIONEDdag
De RIONEDdag is de jaarlijkse bijeenkomst en ontmoetingsplek voor de vakwereld: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. Tijdens de dag biedt Stichting RIONED een mix van verdiepende kennisprogramma’s, intensieve kennistafels, de verkiezing van de innovatie van het jaar en ontmoeting met vakgenoten. De afgelopen jaren bezochten steeds ruim 700 mensen de RIONEDdag. 
 
De volgende RIONEDdag vindt plaats op donderdag 7 februari 2019 in het Beatrixgebouw te Utrecht. Te zijner tijd vindt u hier het programma en kunt u u aanmelden.
 
Een terugblik op de recente RIONEDdagen vindt u in het verslag van de RIONEDdag 2018 en het e-zine van de RIONEDdag 2017.

Maxi- en minicursussen
Tweemaal per jaar kunt u zelf kiezen uit een programma van ongeveer 20 verschillende cursussen.

Vlaams-Nederlandse kennisuitwisseling
Stichting RIONED organiseert samen met VLARIO in juni 2018 voor de derde maal een Vlaams-Nederlandse bijeenkomst gericht op grensoverschrijdend uitwisselen van kennis en ervaringen. Dit jaar zal in Antwerpen de aandacht gericht zijn op klimaatverandering en de impact op ruimtelijke ontwikkelingen, met inbreng van de rijksbouwmeester van Vlaanderen. Zodra er meer bekend is, leest u dat hier.

RIONED-STOWA afvalwaterketensymposium
Jaarlijks bieden beide koepels een overzicht van de ontwikkelingen, onderzoeken en aanverwachte zaken op het gebied van de 'afvalwaterketen', het systeem van inzameling, transport en verwerking van stedelijk afvalwater. Bekijk het programma en de presentaties van de voorgaande, elfde editie op 29 mei 2018.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE