Bijeenkomsten

Stichting RIONED organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met andere (koepel)organisaties. Hier vindt u een overzicht met verwijzingen naar detailinformatie.

RIONEDdag

De RIONEDdag is de jaarlijkse bijeenkomst en ontmoetingsplek voor de vakwereld: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. Tijdens de dag biedt Stichting RIONED een mix van verdiepende kennisprogramma’s, intensieve kennistafels, de verkiezing van de innovatie van het jaar en ontmoeting met vakgenoten. De afgelopen jaren bezochten steeds ruim 700 mensen de RIONEDdag. 
 
De volgende RIONEDdag vindt plaats op donderdag 7 februari 2019 in het Beatrixgebouw te Utrecht.

Studiedag Professioneel Persleidingenbeheer

Op dinsdag 19 maart 2019 organiseert de VvZb Werkgroep Persleidingen samen met Stichting RIONED en STOWA de studiedag Professioneel Persleidingenbeheer.

Maxi- en minicursussen

Tweemaal per jaar kunt u zelf kiezen uit een programma van ongeveer 20 verschillende cursussen. De eerst volgende maxi- en minicursussen worden georganiseerd op donderdag 21 maart 2019.


ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE