Bijeenkomsten

Stichting RIONED organiseert jaarlijks diverse bijeenkomsten, al dan niet in samenwerking met andere (koepel)organisaties. Hier vindt u een overzicht met verwijzingen naar detailinformatie.

RIONEDdag

De RIONEDdag is de jaarlijkse bijeenkomst en ontmoetingsplek voor de vakwereld: overheden (gemeenten, waterschappen, rijk en provincies), bedrijven (leveranciers, adviesbureaus, inspectiebedrijven en aannemers) en onderwijsinstellingen. Tijdens de dag biedt Stichting RIONED een mix van verdiepende kennisprogramma’s, intensieve kennistafels, de verkiezing van de innovatie van het jaar en ontmoeting met vakgenoten. De afgelopen jaren bezochten steeds ruim 700 mensen de RIONEDdag. 
 
De volgende RIONEDdag vindt plaats op donderdag 7 februari 2019 in het Beatrixgebouw te Utrecht. Te zijner tijd vindt u hier het programma en kunt u zich aanmelden.
 
Een terugblik op de recente RIONEDdagen vindt u in het verslag van de RIONEDdag 2018 en het e-zine van de RIONEDdag 2017.

Maxi- en minicursussen

Tweemaal per jaar kunt u zelf kiezen uit een programma van ongeveer 20 verschillende cursussen.


Producten


U Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE