Informatie over bouwkundige maatregelen

De gemeentelijke grondwaterzorgplicht verplicht niet tot bouwkundige maatregelen op particulier terrein of aan de woning van huiseigenaren. Het herstellen van de fundering of het waterdicht maken van een kelder is dus juridisch een zaak van de gebouweigenaar. Toch krijgen gemeenten hier regelmatig vragen over, omdat inwoners vaak niet op de hoogte zijn van de (bouw)regels. Dan is het wel zo netjes en zorgvuldig om bewoners hierover te informeren en tips te geven (zie ook Funderingsherstel en medewerking buren en Onderzoeks- en informatieplicht bij (ver)koop woningen). 

Werkzaamheden in de openbare ruimte

Bij werkzaamheden in de openbare ruimte moet de gemeente goed kijken naar de mogelijke effecten op de grondwaterstand. Waar een stijging te verwachten is, moet de gemeente de omgeving hierover informeren. Dit volgt uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het algemeen en de grondwaterzorgplicht in het bijzonder (zie Waterhuishoudkundige beschouwing en de gemeentelijke grondwaterzorgplicht). Afhankelijk van de specifieke werkzaamheden in de openbare ruimte kan het zijn dat de gemeente mitigerende maatregelen moet treffen. Zo is er verschil tussen het vervangen van een lekke en daardoor drainerende riolering en bijvoorbeeld het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage. In het eerste geval zal een nieuwe riolering de grondwaterstand weer terugbrengen in zijn oorspronkelijke toestand. In de tweede situatie kan de grondwaterstand stijgen (ver) boven de natuurlijke toestand en dan zal de gemeente bijvoorbeeld voor drainage moeten zorgen om grondwateroverlast te voorkomen.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel