De betrokken partijen bij een OAS zijn de beheerders van de onderdelen van een afvalwater­systeem. Meestal zijn dat:
  • riolering: de gemeente(n) die het afvalwater afvoeren naar de rwzi;
  • transportsysteem: gemeente(n) en/of waterschap die/dat gemalen en transportleidingen beheert (beheren);
  • rwzi: het waterschap dat de betreffende rwzi beheert;
  • ontvangende oppervlaktewateren: beheerd door het betreffende waterschap en/of Rijkswaterstaat.

Deze partijen zijn vertegenwoordigd in de projectgroep die de optimalisatiestudie begeleidt.
De afstemming op bestuurlijk niveau kan in een stuurgroep plaatsvinden.

Grote bedrijven kunnen ook een belangrijke rol spelen in het afvalwatersysteem en de optimalisatie daarvan als ze voor een substantieel deel bijdragen aan de vuilwaterafvoer en/of de hemelwater­afvoer naar de rwzi. Maatregelen die de dwa en/of rwa van deze bedrijven beïnvloeden kunnen dan immers het functioneren van de ontvangende rioolstelsels, het transportsysteem en de rwzi beïnvloeden en tot een ander optimum voor het afvalwatersysteem als geheel leiden. Afhankelijk van de situatie zijn deze bedrijven direct of via de vergunningverlener bij het OAS-proces te betrekken.

Om maatschappelijk gezien de meest optimale situatie te bereiken, moeten de OAS-partijen het gehele afvalwatersysteem als het ware als één partij beheren. Oftewel: in een OAS hoort de inhoud voorop te staan en pas daarna komt de verdeling van taken aan de orde.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel