Bij grote bestuurlijke en maatschappelijke aandacht is een uitsluitend en alleen op inhoud gerichte afweging onvoldoende. Benaderingen die gebruikmaken van meer intuïtieve beoordelingen en inschattingen van de impact van mogelijke keuzes zijn dan vaak zeer waardevol. Zij houden rekening met de cognitieve aspectenvan beslissen. Bovendien moeten de stappen van het beslisproces goed expliciet gemaakt en geregistreerd zijn, zodat het gevolgde afwegingsproces traceerbaar is. Een inhoudelijke, logisch-rationele, onderbouwing is onontbeerlijk, maar staat dan naast de (deels intuïtieve) sociaal-maatschappelijke waardering en beoordeling. Inhoud en impact staan op gelijkwaardige voet naast elkaar.

Als een bepaalde afweging bestuurlijk en/of maatschappelijk veel aandacht trekt, vereist dat extra zorgvuldigheid in het afwegingsproces. Op enigerlei manier zal de beeldvorming rondom de afweging een rol (moeten) spelen in het afwegingsproces. Dit aspect is te beoordelen door de volgende drie vragen te stellen:
 
  1. Betreft het een onderwerp dat een bestuurlijk ‘hot issue’ is? 
    Speciale aandachtspunten van wethouder, college of politieke partijen zijn binnen het ambtelijke apparaat in het algemeen goed bekend.
  2. Is het een onderwerp met nieuwswaarde?
    Bij het inschatten van de ‘nieuwswaarde’ van een bepaald afwegingsvraagstuk kan navraag bij een ervaren voorlichter uitkomst bieden.
  3. Treft het vraagstuk (een groep) burgers rechtstreeks in hun belang?
    Als dit het geval is, is de kans groot dat deze groep zich organiseert en zo veel mogelijk maatschappelijke en bestuurlijke aandacht probeert te trekken. Het belang van een groep burgers is rechtstreeks in het geding als tenminste één gevolg van een bepaalde afweging voor hen voelbaar is of lijkt. 

Als een van de drie vragen met ja beantwoord wordt, is de bestuurlijk-maatschappelijke aandacht groot. Alleen als alle drie de vragen met nee beantwoord kunnen worden, is de bestuurlijk-maatschappelijke aandacht klein.
 

1 Met cognitieve aspecten wordt gedoeld op de ‘onlogische’ en inconsequente manier waarop het menselijk brein met informatie omgaat.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel