De bestemming van een grond bepaalt welke ontwateringsdiepte wenselijk is. In het algemeen hanteren gemeenten verschillende ontwateringsdiepten voor bebouwing, wegen en groenstroken. De bestemming van de grond volgt uit een bestemmingsplan, maar is ook af te leiden uit topografische kaarten. Vochtdichtheid Een gebouw moet over het algemeen vocht van buiten weren. Dat geldt ook voor de vloer en leidingd

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel