Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Besluitvorming voor rioolvervanging (2016)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 20,-
Leden € 10,-

Samenvatting proefschrift Wouter van Riel

Deze samenvatting van het proefschrift On Decision-Making for Sewer Replacement van Wouter van Riel beschrijft het verband tussen informatiekwaliteit, samenwerking en doelmatigheid bij besluiten over rioolvervanging. Met een serious game onderzocht de promovendus de invloed van betrouwbaarheid van beschikbare informatie op de beslissing over rioolvervanging. Tevens onderzocht hij daarbij de invloed van mogelijke samenloop van werkzaamheden met andere infrastructuur op de besluitvorming. Rioleringsbeheerders nemen bij beperkte informatiekwaliteit en bij mogelijke samenwerking intuïtieve vervangingsbeslissingen. Intuïtie vergt ervaring. Beheerders hebben echter weinig kans om op basis van ervaringen van hun besluiten te leren omdat er nauwelijks terugkoppeling is. Wouter van Riel beveelt aan om vervangingsbesluiten te documenteren teneinde deze ervaring wel op te bouwen.