Artikel 4.22 van de Wet milieubeheer (Wm) verplicht gemeenten een GRP op te stellen. Dit artikel geeft ook in hoofdlijnen aan wat zij minimaal in het GRP moeten opnemen. Omgevingswet en planverplichting De wetgever bereidt momenteel de Omgevingswet voor. De Omgevingswet integreert zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening,

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel