Zodra het waterniveau ergens boven het niveau van het maaiveld komt, is een rioleringsmodel, bestaande uit putten en strengen, niet meer toereikend. Dat komt omdat u in deze benadering de dynamische verschijnselen van water over straat niet modelleert. Voor vlakke gebieden kunt u toch tot een enigszins bruikbaar resultaat komen door een 'work around' toe te passen waarbij u ten minste de massabalans respecteert. Hiertoe brengt u boven de putten een fictief reservoir aan waarin het water zich kan verzamelen om weer het systeem in te stromen als het waterpeil daalt (zie figuur A).

Figuur A Berging op maaiveld in een conusVergroot afbeelding

Alternatieven

U kunt ook het water dat op het maaiveld komt, laten wegstromen in een 'zwart gat'. Een andere optie is te rekenen met oneindig doorlopende putschachten. Maar de laatstgenoemde oplossing leidt tot zeer afwijkende modelresultaten en kunt u daarom beter niet toepassen. Het eerstgenoemde alternatief kan acceptabel zijn als u bijhoudt om hoeveel water het gaat. U kunt deze optie voor hellende gebieden gebruiken als indicatie van de hoeveelheid water die schade kan veroorzaken.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel