A Algemeen Een berg(bezink)voorziening zorgt voor de berging of afscheiding van bezinkbare stoffen uit afvalwater van gemengde stelsels.  Een alternatief voor bergbezinkbassins zijn bergbezinkriolen. De doorsnede van het riool en daarmee de verhouding tussen de bezink- en verblijftijd van het afvalwater zijn maatgevend voor de bezinking van stoffen. Met een bypass kunt u de belasting optimaliseren. Deze leidt

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel