Berekenen infiltratievoorzieningen

Het waterbeleid in Nederland richt zich op het scheiden en gescheiden houden van regenwater en afvalwater. In dit beleid is het in principe niet wenselijk om regenwater via een traditioneel riool- stelsel naar een centrale zuivering af te voeren. Dit gedeelte in de kennisbank behandelt het ontwerp en de toetsing van het hydraulisch functioneren van regenwatervoorzieningen. Regenwatervoorzieningen kunnen het regenwater benutten, bergen, infiltreren, behandelen en/of afvoeren (zie figuur A).

 

Figuur A Wegen van het regenwater


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE