Of u een milieuvergunning nodig hebt, hangt af van de staat en de werking van een stelselonderdeel in de gebruiksfase. Bij rioolgemalen en bergbezinkvoorzieningen kan installatie van luchtfilters of geluid- en trillingisolatie nodig zijn. Bij de plaats van lozingspunten (bijvoorbeeld de uitlaat van een overstortleiding) is de afstand tot bebouwing maatgevend.
 
Tijdens de aanleg kunnen werkzaamheden overlast geven aan omwonenden, weggebruikers en ondernemers. Riolering dient een algemeen belang. Maar als de werkzaamheden overmatige hinder opleveren, zijn opdrachtgever en aannemer aansprakelijk op basis van art. 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad). Beperk daarom de duur en mate van overlast zo veel mogelijk.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel