De wijze van bouwrijp maken en de mate van ophoging hebben direct invloed op de kosten van locatieontwikkeling. De tendens is om de ophoging te minimaliseren ten koste van voldoende drooglegging. Aanvullende maatregelen als drainage bieden vooral op langere termijn onvoldoende waarborg voor droge voeten.
 
Bij het bouwrijp maken van het terrein bepaalt de maaiveldhoogte het verschil met het niveau van de buitenwaterstand. Hoe kleiner het drukverschil, hoe groter de diameter van de leidingen moet zijn om water af te voeren. Dit levert per saldo hogere kosten op en lagere gemiddelde stroomsnelheden. Deze lage stroomsnelheden vergroten de kans op slibafzetting. Daarom moet u als ontwerper betrokken zijn bij de discussie over het bouwrijp maken.
 
Als het plangebied gevoelig is voor zettingen, kunt u beter kleine diameters en lichte materialen toepassen. Bij voldoende oppervlaktewater kunt u op korte afstanden lozingspunten realiseren en blijven de diameters van hemel- en grondwaterleidingen beperkt.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel