De wijze van bouwrijp maken en de mate van ophoging hebben direct invloed op de kosten van locatieontwikkeling. De tendens is om de ophoging te minimaliseren ten koste van voldoende drooglegging. Aanvullende maatregelen als drainage bieden vooral op langere termijn onvoldoende waarborg voor droge voeten.   Bij het bouwrijp maken van het terrein bepaalt de maaiveldhoogte het verschil met het niveau van de buitenwaterstand. Hoe kle

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel