Als uit de inspectie- of andere onderzoeksresultaten blijkt dat een rioolstelsel de door u gestelde maatstaven overschrijdt, moet u ingrijpen door een of meer maatregelen te nemen. Hierbij zijn verschillende situaties mogelijk:

  • U kunt met beperkte herstelmaatregelen de levensduur verlengen of zorgen dat de constructie haar beoogde levensduur behaalt.
  • De constructieve schade is dermate groot dat de effectiviteit van beperkte herstelmaatregelen niet opweegt tegen renovatie of vervanging.
  • Het hydraulisch functioneren is niet optimaal, dit moet u verbeteren en waarborgen.
  • De kwaliteit van het afvalwater voldoet niet aan de eisen.

Als u twijfelt over welke maatregel u het best kunt nemen, is het verstandig de meest ingrijpende maatregel te kiezen. Hiermee reserveert u in de strategische planning voldoende budget voor de uitvoering. De strategische planning dient als input voor de operationele plannen.

Beoordeling in tijdsverloop

Van een aantal visueel waargenomen schades is de ontwikkeling (gedragsmodel) in ernst tijdsafhankelijk, waarbij het tijdsverloop per toestandsaspect ook nog onderling verschillend is. De ontwikkeling van de schade in de tijd of de technische veroudering is afhankelijk van de aard van de waarneming en de lokale omstandigheden. Deze ontwikkeling wordt in statische of dynamische gedragsmodellen beschreven waarmee de restlevensduur bepaalt wordt. Met gebruik van gedragsmodellen kunt u berekenen in welk planjaar een ingrijpmaatstaf bereikt wordt. 

Als de inspectie niet leidt tot een maatregelvoorstel, bepaalt u op basis van cycli de levensduur.

Op de volgende pagina's vindt u specifieke informatie over:

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel