Als de tijdens visuele inspectie waargenomen toestand de door u gestelde maatstaven overschrijden, zijn in principe twee situaties mogelijk:

  • Alleen de maatstaven voor afstroming worden overschreden (vervuiling of wortelingroei). Afhankelijk van de ernst en omvang van de overschrijdingen kunt u na uitbreiding van het aantal putfoto-inspecties een reinigingsprogramma opzetten. Blijkt na reiniging dat de afstroming hersteld is (controle via waterstandmeting), dan zijn in principe geen verdere maatregelen nodig, tenzij sprake was van wortelingroei. Om toekomstige wortelingroei te voorkomen, moet u verdere maatregelen treffen. Deze kunnen deel uitmaken van een reparatie- en (deel)renovatieplan.
  • De maatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit zijn bereikt of overschreden. Voor het opstellen van het operationele maatregelenprogramma moet u op deze plaatsen aanvullende inspectie met tv-camera laten uitvoeren.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel