Bij een opleveringscontrole van nieuwe riolering controleert u op:

  • Locatie, aard en omvang van de objecten.
  • Hoogteligging, lengteprofiel en afstroming.
  • Toestand van de buizen en verbindingen.
  • Toestand en locatie van alle aansluitingen.

Zowel de maatstaven als de inspectiewijze hebt u in het programma van eisen (bestek) en het contract met de aannemer vastgelegd. De systematiek van dit beoordelingsproces wijkt niet af van beoordelen van bestaande riolering. 

Afwijkingen van maatstaven

Wijkt een of meerdere objecten af van de in het contract omschreven maatstaven? Dan zijn maatregelen nodig om toch de gewenste afgesproken kwaliteit te bereiken. U kunt er ook voor kiezen om een afwijking te accepteren. Leg dit dan vast in een opleveringsdocument (en in uw rioolbeheersysteem) en bepaal daarbij ook de effecten en consequenties op de lange termijn om de betreffende objecten in stand te houden. Denk hier bijvoorbeeld aan een kortere levensduur of extra reiniging en inspectie.

Controle tijdens het werk en bij oplevering

Voor een soepele afronding kunt u het werk het best al tijdens én meteen na de werkzaamheden (steekproefsgewijs) controleren. Dan kunt u de aannemer direct aanspreken op het geleverde resultaat en eventuele herstelmaatregelen laten uitvoeren voordat bijvoorbeeld de verharding wordt aangebracht (snel en doelmatig).

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel